Northamptonshire Tax Assessment, 1301: Greens Norton Hundred


Copyright Stephen Swailes.

Villat de Nortone (Greens Norton)
Carswell (Carswell)
Burcot (Burcot)
Duncote (Duncote)
Wytleber' (Whittlebury)
Silvesto[n] (Silverstone)
Vill de Wedone cum Hamelett (Weedon Lois)
Vill de Maydeforde (Maidford)
Vill de Blacolnest (Blakesley)
Vill de Braddene (Braden)
Slapton (Slapton)
Vill de Mortone (Morton Pinkney)
Esseby (Canons Ashby)
Vill de Atnestone (Adstone)
 
 
 
Place:Hundr' de Nortone
 
 
Place:Villat de Nortone (Greens Norton)
 
Assessment:Lord William Marescall5s0.5d
 Geoffrey de Braddene13s1.25d
 John Molend33.5d
 Henry de Wykene13.5d
 Petronilla ad Mor(tlin)[Mortam?]12.25d
 John Barun2s1.25d
 Henry Thobias2s9d
 Thomas Hervy21d
 Geoffrey Turvill4s7.5d
 Robert Haune4s0.75d
 Robert de Carswell12d
 William Carpentar'12d
 Robert cassyng'13.25d
 Robert Schort16.5d
 Widow of Henry Fabr'23.25d
 Richard Le Masun14d
 Alexander Billing18.5d
 Laurence Jek[es]16.75d
 Hugh de Whythlebur'12.25d
 Alexander Fabr'2s4.25d
 John Geffrey12d
 William Davy12d
 Peter gog12d
 widow of (Walter) de Burcot12.5d
 Hugh Geffrey18.75d
 John Haune6s3d
 Alexander Haune12.25d
 widow of Geoffrey Haune2s3.25d
 Andrew Ppor~2s0.25d
 Henry ad eciam~12.25d
 Alexander de Taylur12d
 Juliana Pouk12d
 
 
Place:Carswell (Carswell)
 
Assessment:Henry Scot2s4.25d
 John Edward16.25d
 widow of ade Prepositus[relicat ade ppoit~]16d
 Robert Whythenid12d
 Robert Bynder2s2d
 widow of Robert Jekes16.25d
 Henry de Stowe3s3.25d
 Robert Wace[Wate]18.75d
 Henry Modelyn18.25d
 Robert godwyne19.5d
 John Scot23.75d
 Henry Molend16d
 
 
Place:Burcot (Burcot)
 
Assessment:John (St)rut2s8.75d
 widow of Ralph Roy12d
 William Jekes2s8d
 Richard Neuman2s2.75d
 widow of Job Leonard[sic Job]16d
 John Strong14.25d
 John s/o Hugh 17d
 Henry Fox12d
 widow of William de Bur16d
 
 
Place:Duncote (Duncote)
 
Assessment:John ..d
 Robert Car[ec]tar'2s2d
 John Heynes2s7.5d
 .. ..d
 .. ..d
 .. 21.25d
 Alice Adgor2s10.5d
 Walter le Hor12.75d
 Widow of Henry Wencles19.75d
 
 
Place:Wytleber' (Whittlebury)
 
Assessment:Robert Koco[value is xij d v d ob]..d
 Reynald le Colier16.75d
 Henry cosse15d
 Walter le Walys12.75d
 Henry Wawe20.25d
 Robert Hert_sho__3s2.25d
 .. crok2s10d
 (William) Freman17.75d
 .. ..leyn12d
 .. ..d
 Geoffrey s/o Geffrey 12d
 Roger H__des2s2.75d
 John Le (Co)lier2s2d
 .. ..oncup12d
 .. kog'12.25d
 .. 13d
 Robert ..3s0.25d
 John e(di)man3s5.75d
 Henry de Hawvyle3s7.75d
 (Alan) ..get13.5d
 William Reynaud12.75d
 Sibil Jones12d
 (A)llote crote[sic Allote]3s6.5d
 Henry Hoker'17d
 Richard de Carswell2s0.75d
 Ralph de Plumptone3s4d
 Christiana de Wayford7s1.5d
 
 
Place:Silvesto[n] (Silverstone)
 
Assessment:Geoffrey de Braunceston3s7.25d
 Ralph de Hawvyle23d
 Robert bokewel23d
 Henry Bedel2.5d
 John Mariot19d
 John le Hoker'13.25d
 D___e Henry[sic Hnr' or Hur']18d
 Thomas Osbern12d
 Aubri Dyone[sic Albric]12.5d
 William Doget14.5d
 Matilda Henry[sic Hnr' or Hur']13.5d
 Sibil Sengesman12d
 John Dione13.75d
 Walter Welbe12d
 John Pyk16d
 Thomas s/o William 13.75d
 (Osbert) cotedew12d
 Richard cotedew12.75d
 Hauwys Bacun12.75d
 Geoffrey Hythes12.75d
 Robert _ilpert20.75d
 Richard cotedew12d
 Thomas Bokerel19.5d
 Adam de Brackele3s
 William Fassenye12.5d
 William Smart12.75d
 Hugh Bedel12d
 Agnes widow of William car(ve)15d
 Peter Sparhauek12.75d
 John le Bonde12.5d
 Peter cunfort3s1.75d
 Nicholas Hurtle(dor)12.5d
 Richard S___dr'3s5.5d
 Richard de Duncote17.25d
 (Walter) ad de Burcote[taxator]3s7.5d
 Thomas Fox de Nortone[taxator]12d
 William Ponne[taxator]3s3.25d
 
 
Total: Sm xj li xvj s viij d o q
  (11 16s 8.75d)
 
 
 
Place:Vill de Wedone cum Hamelett (Weedon Lois)
 
Assessment:Thomas (Wale)8s8.5d
 William clico12.75d
 Robert West2s9.75d
 John ..14.5d
 .. 18d
 .. 12.5d
 .. 10s6.5d
 .. 22d
 .. 14d
 .. 8.5d
 .. 8s..d
 William _ichwyk2s6.5d
 Thomas le Vauncy3s3.25d
 Henry Carpentar'18.75d
 .. Tucker3s0.5d
 .. ..schal12.75d
 .. ..eschall23.75d
 .. 2s8.25d
 Roger de M'stone[Marston]2s10d
 .. 15.5d
 .. de Walkote14.25d
 .. 2s2.25d
 .. ..d
 .. ..d
 .. 4s5.25d
 Walter ..el15.5d
 .. de Lamburn20.25d
 .. 4s5d
 .. le Vauncy2s3d
 .. 13d
 Hugh de Sulgrave20.25d
 Adam Scot19d
 .. (Ede)18d
 .. Russel4.5d
 William Burgeys6d
 .. Verny13.75d
 .. de Botesh9s9.5d
 William de Sto~ Joh7s8.5d
 John Freman3s0.75d
 John Daubeney3s
 Alan Scot16.5d
 Agnes Scot9.75d
 Gilbert Grym2s0.5d
 John de Esseby[Ashby]23d
 John West17d
 Agnes Balde16.5d
 William de Charweltone19.5d
 William Le Taylur12.25d
 John Gyffard10.5d
 Godfrey de Sulgrave17d
 Gilbert Daubeney6.75d
 William de Trop in (W)eston[Thorp]2s3.5d
 Thomas Barfot2s2.25d
 Robert Hafard de Wedon3s10.75d
 
 
Total: Sm vj li sv s
  (6 15s)
 
 
 
Place:Vill de Maydeforde (Maidford)
 
Assessment:Robert Kynne11s4.25d
 William Elys12d
 Thomas Molend2s5d
 Philip Kyde21.5d
 Robert born14.25d
 Henry Cosseby3s0.25d
 Thomas Dawe9.25d
 Peter s/o Richard Bercarius7.75d
 Richard Steven3.75d
 Robert Carp[e]ntar'5.25d
 William Finote13.75d
 Agnes d/o Richard Carp[e]ntar'11.5d
 William Le (Ory)nder'16.25d
 John de Anest[Avest]3s4d
 Alice de Launey19.5d
 Albric de Launey12.5d
 Robert de Launey6.75d
 Nicholas s/o Robert 2s5.75d
 Matilda de Prestone6.75d
 William Note8d
 John Le Rede2s2.75d
 Richard gerard12.25d
 John Tenaunt9.5d
 John de Hals14.25d
 Richard Dauwe23d
 Thomas Osbern2s5.25d
 Robert Jackes4.75d
 Luc Dauwes7.5d
 Robert de Neunham2s11d
 Richard Cosseby7.75d
 Richard Launy22d
 Walter de Launy16.75d
 
 
Total: Sm Liiij s ob q
 
Total: 54s 0.75d
 
 
 
Place:Vill de Blacolnest (Blakesley)
 
Assessment:Geoffrey de Braddene11s5.75d
 William Squyer3s6.5d
 John ad Portam3s0.75d
 Robert gille6.25d
 Thomas Dikun2s1.25d
 John koco20d
 Hugh Chapelyn2s6.75d
 Simon Bercar'5.5d
 Richard Le Ray4s0.5d
 John Slywyst5s6.75d
 Roger Grenne13.5d
 Simon de Snocescumb4s9d
 William Le Sonur13d
 Matthew de Rodestone[sic Math. Matheus?]8s11d
 Simon Finelot4s10.75d
 Ralph Cole3s2d
 William Hope12d
 William Fraunkelyn2s6.5d
 Adam Swyft12.5d
 Richard He(b)on4.75d
 William de Isam4.75d
 Geoffrey Le Hayward8.25d
 Henry Le (B)oys2s4d
 William Duraunt12d
 Adam Duraunt3s1.25d
 Nicholas Westerneys5.5d
 Robert Jurdon22.75d
 John Hert2s1.25d
 Thomas Halleys3s0.75d
 Henry Fabr'3s6d
 Thomas de Coleworth2s6d
 Richard godefrey2s11.25d
 Alice trygeyn6.5d
 John Le Taylur14.5d
 Richard Wette2s2.25d
 Richard Bercar'16.25d
 William s/o Sara 8.5d
 Roger Bercar'14.5d
 Alexander de Boys14.5d
 Geoffrey de Braundestone9s2.25d
 Adam Ernold6.25d
 Richard Bercar'11.25d
 William Le Waleys22.5d
 Henry de Rodestone12s4d
 John West3s8d
 Robert coude[toude/tonde]9d
 Roger Fabr'10.75d
 Alice widow of the miller [sic relicata molend]3s4d
 William godefrey9s3.75d
 Peter Aleyn7.5d
 William ..4.5d
 .. 6.5d
 S.. Cole9.25d
 .. koc6.5d
 .. clico11.5d
 .. Brokele8s9.5d
 .. He..22d
 Henry Haune9s3.25d
 John de Hay de Blacolnest2s0.25d
 Geoffrey de Eydone20.25d
 William de Snokescombe17.5d
 John Reynes2s0.25d
 
 
Total: Sm viij li xj s jd q
  (8 11s 1.25)
 
 
 
Place:Vill de Braddene (Braden)
 
Assessment:Walter de Braddene6s4d
 Richard Blundel6s0.25d
 Ralph cappehar'3s1d
 William Hoykoc3s2.75d
 John godman22.75d
 John Broun21.25d
 Agnes de Bery17.25d
 Adam s/o E(mma) 20.25d
 Richard godhal14.5d
 John Fivyen14.5d
 John de Norht~12.25d
 John le Wyser15.75d
 John Reygner16d
 Beatrice de Hay17.25d
 Cecilia Ph~16d
 Henry (ta)ner14.75d
 Henry Hubert18.5d
 Walter Hubert11.75d
 Richard Norman18.25d
 Roger Lording16.75d
 Emma wife of Robert 12d
 John Hwet2s3.25d
 John Gilbert6d
 
 
Place:Slapton (Slapton)
 
Assessment:Ellen de Lucy8s0.75d
 Robert Le Rous3s
 John ad Fontem2s7.75d
 John godm[an]4s
 John Kokkyl2s0.75d
 Hugh Doget21d
 Robert Seyk18d
 Robert Sandr'12d
 John arday19.25d
 Matilda West2s3.75d
 Margery (widow) 2s0.25d
 Agnes Har'[sic Anic~]16d
 Richard Pukeme'15.5d
 Richard de Foxcote10.75d
 Richard Tolb11.25d
 William Le Neubond21.5d
 (_esse) Ppiot~16.25d
 Robert Ber(ti)~12.5d
 Alan de Hay de Bradden12.5d
 Geoffrey Phelip17.25d
 Richard Fabr'13.5d
 Hugh clic~18.25d
 Peter de Molend3s4.5d
 
Total: Sm iiij li xj s x d q
  (4 11s 10.25d)
 
 
 
Place:Vill de Mortone (Morton Pinkney)
 
Assessment:Robert de Pynkenye16s
 Egidus de Morton10s11.25d
 Richard Orgon3s2d
 Henry Hudde20.25d
 Alice Lechur4.5d
 Matilda Le Whyte2s7.25d
 Henry Vuwyne21.75d
 Nicholas Magge11d
 Henry Ernold2s10.5d
 Edina Ernold[sic Edinay/Edumay]15d
 John ad Porta[m]14.5d
 Walter de Heyford3s6.25d
 Reynald Body2s3.25d
 Heruicus Le Potter10.75d
 Walter de Mideltone2s8.5d
 Simon de Fancot11d
 Walter Le Taylour7.5d
 Ralph Le __yer20.75d
 Thomas Mayn7.25d
 William ..6.75d
 Robert ..5d
 Peter ..3s9.25d
 Nicholas ..eynes2s4.5d
 .. _che_de5.5d
 Thomas ..3.75d
 (Is) ad aulam3s7d
 Thomas de Fancot4.25d
 Nicholas de Blacwell15.75d
 John Le Bonde16.25d
 Robert le Surrey junior6d
 Nicholas s/o John 4s8.25d
 William Warde17.5d
 William Fabr'7.5d
 Robert de Charweltone5d
 Geoffrey Mayn2s4d
 William Hawe2s3d
 Thomas Car'tar'[carectarius]7d
 Thomas Fraunceys19.25d
 Alice widow of William s/o John 12.25d
 John abbot12.25d
 William Stalworthman6.75d
 Geoffrey Fairma[n]5d
 Ralph Rote5.75d
 Simon Furnival5.5d
 Robert Le Surrey4s11d
 Henry de Rodestone4.25d
 William Hudde10.5d
 Henry alrich11d
 
 
Place:Esseby (Canons Ashby)
 
Assessment:John Le Mareschall6s11.75d
 John de (Sot'enh)9.5d
 Cessa de Lye[sic Cessa]4s11d
 Geoffrey de Sulg[ra]ve2s0.75d
 John Bild21.5d
 John Ballard6d
 Roger Le Taylour4d
 Robert de Ish[a]m2d
 John Neubonde6.75d
 Roger de Wedone4.5d
 Adam Bercar4.75d
 Walter de Coleworth5d
 Thomas Carct~[carectarius]22d
 William de Sulg[ra]ve11d
 Hunfrey Le Mayne de Morton12.75d
 Robert Knyt2s5.25d
 Nicholas ad crucem de Esseby2s8d
 Henry Blund de Mortone2s0.75d
 
Total: Sm vj li vj s iiij d q
  (6 6s 4.25d)
 
 
Place:Vill de Atnestone (Adstone)
 
Assessment:Walter Brictrich13d
 Cecil de la Porte[sic Cecil]3s5.75d
 Laurence Le Deie12d
 John Fox15d
 John godhalle20d
 Robert atehul3s4.5d
 William Fabr'8d
 Geoffrey ate grene2s7.25d
 Peter Le carter'2s2d
 Richard pr~ ur'3.5d
 Robert Le Rede6d
 William colt5.5d
 Ralph ategren[e]2s4.75d
 Joan de Merston12.25d
 Ernold de Silveston12.25d
 Ralph de Atneston21d
 Ralph Mausye22.75d
 Nicholas Le Bachiler19.75d
 John ad Fonte[m]2s7.75d
 Alice de Maydeford13d
 John Knotte10.75d
 Robert Frema[n]3s4d
 Ralph Le Palmer21d
 Ralph Le Croultone7.5d
 Ralph Deynte2s2.5d
 Geoffrey Horseman12d
 Joan Ph11.25d
 Richard clico3.25d
 John de Isam12.25d
 Agnes Fabr'11d
 Alice Fabr'8.25d
 Hugh Fabr'20.75d
 Thomas talewayn2s5d
 Thomas du boys9.25d
 William s/o Geoffrey 18.5d
 William de Maydeford13.5d
 John de Molend3s4d
 Roger de Boys21.75d
 Roger de Atnestone2s6.75d
 
Total: Sm Lx s xj d q
 
Total: 60s 11.25d
 
 
Total: Sma toti' hundr' p'dict~
 
Total: xLiij li xvj s ob
  (43 16s 0.5d)